top of page

Mezinárodní konference zahraničních Čechů, Národní muzeum, Praha, 27. - 28. září 2018

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádal konferenci na téma "Krajané v době globalizace", které se zúčastnilo na 90 hostů ze 14 zemí světa. Konferenci zahájil předseda pořádající organizace Miroslav Krupička, úvodní projev pronesl státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek a zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Jaroslav Kantůrek. Na setkání dále zaznělo 17 příspěvků z různých zemí světa a místních odborníků na krajanskou problematiku. V průběhu konference vystoupil také předseda Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí Tomáš Grulich.

 

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů ve spolupráci s ministerstvem zahraničí ČR udělil pěti významným krajanům "Ocenění za dlouholetou práci pro krajanské komunity, za péči o české kulturní dědictví v zahraničí a za budování dobrých vztahů mezi zahraničními Čechy a Českou republikou".  Mezi oceněnými byla také Jitka Vykopalová, předsedkyně Švédsko-česko-slovenského spolku ve Stockholmu. 
Jitka Vykopalová byla také jednou z přednášejících v programu konference a pronesla řeč na téma "Češi ve Švédsku v době globální".

Mezinárodní setkání zahraničních Čechů se koná od roku 1998 v Praze každé dva roky.

 

Více informací naleznete na webu Ministerstva zahraničí ČR, webu a Facebooku České ambasády ve Švédsku a Facebooku České ambasády, pořádající organizace Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů a dalších odkazech:

https://www.mzv.cz/stockholm/cz/kultura_skolstvi_a_krajane/krajane/predsedkyne_svedsko_cesko_slovenskeho.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2018_09_27_statni_tajemnik_stasek_na_konferenci.html

https://zahranicnicesi.com/

 https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-1/8424/v-galerii-1-se-potkali-krajane-z-celeho-sveta

https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/jak-globalizace-ovlivnuje-zivot-krajanskych-komunit

bottom of page