top of page

Výroční schůze / Årsmöte 2023

KALLELSE till STSF:s ÅRSMÖTE 2023 onsdagen den 29 mars 2023 i Paviljong (tidigare namn ”Domecek”) kl. 18.00. Insläpp från kl. 17:30.

 

Kära medlemmar i STSF:s förening.

 

Året har mött året och det finns en utvärdering av föreningens verksamhet här igen. 
Hela inbjudan inklusive dagordning, ekonomiredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse osv. hittar ni i välsorterade bilagor.

På slutet av mötet bjuder styrelsen på ett litet mellanmål i form av frallor, öl och vin. Till kaffe eller te erbjuder vi desserter. Efter förfriskningar kommer vi att visa er några bilder från förra årets evenemang, vilket är vi mycket stolta över.


Viktigt: Tänk på att ni måste ha en betald medlemsavgift för att kunna rösta! Det är 100 SEK/person eller 150 SEK/familj.
Medlemmar som inte kan närvara fysiskt på Årsmöte 2023 ombes att maila sina svar (i form av kryss) på bifogat svarsformulär till föreningens 
e-mail: stsf.sthlm@gmail.com senast tisdagen den 28 mars 2023. Hur går det till hittar ni i bilaga nr. 8.

 

Styrelsen tackar alla sina medlemmar för er tillgivenhet och ert samarbete. Vi ser mycket fram emot att vi ses på några av våra evenemang i år.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jitka Vykopalova, ordförande & STSF:s styrelse
Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen 
E-mail: stsf.sthlm@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/stsf.hemsida
www.stsf.eu

Hur går det till att rösta på årets årsmöte (i form av e-mail)?

- gå genom bifogade bilagor 1-11 

- Öppna bilagan nr 10 = Svarsformulär för årsmöte 2023 

- Kryssa era svar och skicka formulär som bilaga till stsf.sthlm@gmail.com snälla senast på tisdag den 28 mars 2023.

 

Om ni skulle ha tekniska komplikationer:

   Spara bilagan nr 10 "Svarsformulär" på datorn

   Fylla i – kryssa i och spara igen

   Skicka (som bilaga) till email stsf.sthlm@gmail.com

Ni kan alltid mejla oss för ytterligare hjälp om det behövs. Vi svarar omgående.

 

Styrelsen tackar alla sina medlemmar för er tillgivenhet och ert samarbete. Vi ser mycket fram emot att träffa er igen på något av våra årets evenemang.

 

Med vänliga hälsningar

Jitka Vykopalova, ordförande & STSF:s styrelse

STSF, Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen 
Email: stsf.sthlm@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/stsf.hemsida

OBS !!!   Glöm inte tillåta "ladda ner" filen

KALLELSE TILL STSF:s ÅRSMÖTE 2023

Bilaga 1 - DAGORDNING

Bilaga 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Bilaga 3a - BOKFÖRING

Bilaga 3b - EKONOMISK REDOVISNING

Bilaga 4 - REVISIONSBERÄTTELSE

Bilaga 5 - VALBEREDNINGENS FÖSLAG till STSF styrelse

Bilaga 6 - STSF:s FÖRSLAG TILL VALBEREDNING

Bilaga 7 - PLANERADE AKTIVITETER 2022 /2023

Bilaga 8 - BUDGETFÖRSLAG 2023

Bilaga 9 - MOTIONER

Bilaga 10 - SVARSFORMULÄR

Bilaga 11 - KALLELSE

bottom of page