D Ů L E Ž I T Á      I N F O R M A C E 

 

Dobrý den, zdravíme všechny členy a přátele STSF.

 

Tak jako komukoliv jinému, ovlivnila pandemie covid-19 i naši činnost. Z tohoto důvodu jsme v roce 2020 nemohli uspořádat většinu plánovaných akcí a část přesunuli na letošní  a příští rok. Budeme se na nich těšit na setkání s vámi.

Věříme

Proto prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali zaplacený členský příspěvek za rok 2020. (Kdo si není jistý, pošlete  nám dotaz na email spolku stsf.sthlm@gmail.com a my vám rychle odpovíme. 

Členský příspěvek je částka spíše symbolická, činí 100 sek/os nebo 150 sek/rodinu. ročně.

 

Tímto chceme zároveň i přátelům spolku navrhnout, zda li byste se chtěli stát platícími členy spolku, a tím měli možnost účasti na akcích, které nyní z důvodu covid-19 budou mít omezený počet návštěvníků. Ale nejen z tohoto důvodu, ale i proto, abyste podpořili českou komunitu ve Švédsku, životnost a chod krajanského spolku.

Bez členské základny s každoročně platícími členskými příspěvky spolek nemůže fungovat a také nemůže žádat ministerstvo zahraničí o finanční dar na svoje akce, o kterých víte, že za normálních okolností pořádáme hodně a jsou velmi úspěšné a zajímavé. 

Úhradu členského příspěvku lze učinit na konto: Nordea PG 452935-0  nebo přes Swish 123-182 51 16. 
Do poznámky uveďte jméno a "medlemskap". 

Máme i členy, kteří zaplatí něco více a tím vyjadřují podporu naší činnosti, za což jim moc děkujeme a vážíme si toho.

 

Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že se brzy budeme moci zase pravidelně vídat na našich akcích.

 

S přátelskými pozdravy
Jitka Vykopalova, předsedkyně &  představenstvo STSF

Facebook: STSF Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen

www. stsf.eu

mail: stsf.sthlm@gmail.com