top of page

Det är inte lätt att få information om STSF: s ursprung.

Vår tidigare länge ordförande Lennart Bengtsson har försökt detta tidigare.

Jag skulle vilja använda hans egen tidigare publicerade artikel.

Den person som förtjänar berömmet att ha lagt grunden till föreningen är utan tvekan Amelie Posse. Speciellt med tanke på hennes brinnande patos för Tjeckoslovakien och dess folk samt den stora hjälpinsats som hon utförde till stöd för tjeckoslovaker på flykt under och efter andra världskrigets slut. När vi funderar över tidpunkten för detta grundande så känner vi inte till det. Det finns ett brev som säger att spegelsalen på GrandHotell i Stockholm bokades för föreningens räkning den 25 augusti 1936.

 Om föreningen träffades där eller inte har jag inte kunnat belägga. 1948 (i samband med det kommunistiska övertagandet av Tjeckoslovakien) uttryckte sig Amelie vid ett möte att föreningen borde somna in. Nu har den dock sedan många år vaknat upp igen. Men det är inte mer än rätt att vi skänker en tanke till Amelie Posse för allt hon gjorde. LB

Om någon har någon information för att dokumentera och skapa en fullständig bild av vårt början, kontakta oss gärna.

Tack på förhand!

STSF

bottom of page