top of page

Årsmöte / Årsmöte 2021

Den är medlem i STSF-föreningen.

 

I år är en exceptionell plats på marken av Covid-19-pandemin, vilket är ett fantastiskt test och förlamning av en ny patient. Denna åtgärd kan begränsas till ett minimum. Företaget kommer att vara i kontakt med den elektroniska filen.


I slutet av årsperioden (mars) är det inte möjligt att behålla den årliga fysiska fysiken. På grundval av det anmälda organet ska året i fråga behandlas elektroniskt.

Antagen av STSF: s ÅRSMÖTE 2020 från sessionerna den 19 december 2021 i postordern till rättsläkare i Coronapandemi.

All inclusive försäkringar, ekonomisk rådgivning, företagsrådgivning, revisionsrådgivning osv. ingår inte i bilagorna.

Viktigt: Välkomstmail (i form av en råtta) på bifogatens formulär till följande mail:  stsf.sthlm@gmail.com  sista söndagen den 26 december 2021.  

  Hur får man en åring (i form av ett mejl)?

- för varor i bilagorna 1-9 

- Öppen bilaga 8 = Årsformulär för år 2020 

- Kryssa era svar - skicka - maila form till  stsf.sthlm@gmail.com 
(Bilagan till denna förordning är inte avsedd att tillämpas på rådet)
 

 

Det finns inga tekniska komplikationer  med beaktande av yttrandet från EES-avtalet,

  • Spara bilagan Svarsform på dator

  • Fylla i - rata in och rädda mig

  • Skiss (som bifogas) till e-post stsf.sthlm@gmail.com

Det är möjligt att kontakta oss (e-post) för ytterligare hjälp till kontraktet. Vi ser fram emot att få se dig.

Styrelsen kommer att ansvara för utvecklingen av exceptionella situationer och för säkerhet och samarbete.

 

Med vänlig hälsa

Jitka Vykopalova. forskare &  STSF: styrelse

STSF, Svensk-Slovakisk-Slovakisk förening 
E-post:
  stsf.sthlm@gmail.com 
FB:
  https://www.facebook.com/stsf.hemsida 
Swish: 1231825116
 
Nordea PG: 452935-0

  www.stsf.eu 

OBS!!!  Glöm kan inte använda "ladda ner"-fil

KALLELSE TILL STSF:s ÅRSMÖTE 2021

Bilaga 1 - AVTAL

Bilaga 2 - AFFÄRSRAPPORT 

Bilaga 3a - BOKFÖRING

Bilaga 3b - EKONOMISKA ÖVERSYN

Bilaga 4 - REVISIONSRAPPORT

Bilaga 5 - BEDÖMNING AV STANDARDEN TILL STSF

Bilaga 6 - STSF: s FÖRSLAG TILL VALBEREDNING

Bilaga 7 – BUDGETKONSEKVENSER FÖR 2021

Bilaga 8 - KVADRATISK FORM

Bilaga 9 - MOTIONER

Bilaga 9 - INTRODUKTION TILL ÅRSMÖTE 2021

Bilaga 11 - KALLELSE

bottom of page